Oferta szkoleniowa

a1


Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC)

Kurs dotyczy osób które:

  • mają zamiar prowadzić działalność spedycyjną (wyrobienie licencji spedycyjne)

  • mają zamiar prowadzić działalność transportową w zakresie przewozu rzeczy lub osób (wyrobienie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku przewozów krajowych lub licencji transportowej w przypadku przewozów międzynarodowych)


a2 Prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D

Szkolenia realizujemy na indywidualne zamówienia firm przewozowych i innych zorganizowanych grup. Szkolenia przyszłych kierowców prowadzimy na pojazdach aktualnie używanych w transporcie drogowym.

Graffiti Autoszkoła Piotr MamełkoW pełni dokumentujemy godziny nauki i zrealizowany program. Dzięki temu wszyscy absolwenci kursów pozytywnie zdają egzaminy państwowe.

a3


Podesty ruchome

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Genie Z4525_DC.2

Warunki stawiane kandydatom:

Kandydat na operatora powinien mieć:

  • ukończone 18 lat,

  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Uprawnienia:

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe, ważne na terenie całego kraju. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Jako jedna z niewielu firm w Polsce od stycznia 2016 r. oferujemy możliwość odbycia kursu na wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem i tym samym możliwość uzyskania pełnych uprawnień kat. I WJO bez żadnych ograniczeń.

wozek-widlowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (widłowych) w tym uprawnień do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

Warunki stawiane kandydatom

Kandydat na operatora powinien mieć:

  • ukończone 18 lat,

  • stan zdrowia umożliwiający pracę przy obsłudze wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Uprawnienia

Zaświadczenia, które wydajemy są bezterminowe (druk zaświadczenia MEN), na wszystkie typy wózków (spalinowe, gazowe, elektryczne), a dodatkowo istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim lub niemieckim.

graf